Hlajenje

Hladilni sistemi iz plastike so primerni za temperaturne režime od -50 °C  do +60 °C

Primerni so tako za tekoče raztopine (hladilna voda, različne raztopine glikola ipd.) kot tudi za hladen zrak.

Prednosti pred primerljivimi kovinskimi sistemi:

Hladilni sistemi iz plastike so uporabni v naslednjih aplikacijah

  • pivovarne in vinarne, tudi salonske pivnice,
  • sirarne in druga prehranska industrija,
  • zamrzovalnice (temperature do -50 °C),
  • industrijske hladilnice,
  • prezračevanje trgovskih in industrijskih objektov,
  • ohlajevanje podatkovnih centrov in procesne tehnologije,
  • hlajenje v proizvodnji (dovodi, odvodi in izmenjevalci v industrijskih objektih).

COOL-FIT 2.0 in 4.0 – premium predizolirani cevni sistemi

COOL-FIT je predizoliran cevni sistem, ki je uporaben tako za tekoče raztopine (sekundarno hlajenje, cirkulacija hladilnega medija) kot tudi za hladen zrak. Cevi so sestavljene iz treh delov: iz PEHD notranje cevi, iz izolativne pene, ki je neločljivo povezana s cevjo, in iz PEHD zunanjega zaščitnega plašča, ki je neločljivo povezan s peno. Glede na debelino izolacije in možnosti uporabe, COOL-FIT program delimo na dva dela, in sicer na:

COOL-FIT 2.0

je v rabi za temperaturni režim od 0 °C do +50 °C (za notranje aplikacije)

COOL-FIT 4.0

Je primeren za temperaturni režim od -50 °C do +50 °C (tudi za zunanje aplikacije).

COOL-FIT ima nešteto možnosti uporabe in združuje vse prednosti plastičnih cevnih sistemov s strogimi hladilnimi režimi in visokimi standardi za uspešno in konsistentno delovanje ohlajevalnih napeljav. Nenazadnje pa je COOL-FIT tudi najbolj estetski cevni sistem. Cevi in cevni elementi so že serijsko pripravljeni na izvedbo in ko se sistem enkrat inštalira, je linija zaključena: nobene potrebe po dodatnem ovijanju, izoliranju, mazanju, oplaščevanju in drugimi posegi.

Goli cevni sistemi in neštete možnosti prilagajanja

Za osnovnejše hladilne inštalacije so na voljo trije cevni sistemi z golimi plastičnimi cevmi in pripadajočimi cevnimi elementi.

Plastika z izjemnimi termičnimi lastnostmi ABS je primerna za aplikacije od -50 °C do +60 °C. Material je tudi v najnižjih temperaturah zelo odporen tako na površinske poškodbe kot tudi na udarce in točkovne poškodbe. Zaradi teh lastnosti in zaradi slabe toplotne prevodnosti je kot cevni sistem primeren za industrijske aplikacije z nizkimi temperaturami in hlajenje oz. hladilne sisteme. ABS kot cevni program zajema dimenzije od d16 do d315, elemente in cevi pa se spaja z lepljenjem s t.i. cementnim lepilom. Program je možno nadgraditi s predizoliranim cevnim sistemom COOL-FIT ABS Plus (ki je primeren za isti režim, vendar ima mnogo boljše termične oz. izolacijske lastnosti).

PVC-U je pogost material v hladilnih aplikacijah, npr. pri odvajanju toplote od industrijskih naprav (v proizvodnji) in kondenzatorjev, in sicer v primerih, kjer neprehajanje toplote v prostor ni poglavitni pogoj. V nekaterih primerih je moč isti (segreti) medij odvesti od proizvodnje v delovne prostore za namene segrevanja oz. vzdrževanja toplote.

Polietilen je mogoče uporabljati tudi za hlajene, natančneje za dve vrsti aplikacij: bodisi za prezračevanje bodisi za prenos hladilnega medija do uporabnikov in/ali odvod segretega medija nazaj.