COOL-FIT 2.0 in 4.0

COOL-FIT združuje vse prednosti plastičnih cevnih sistemov s strogimi hladilnimi režimi in visokimi standardi za uspešno in konsistentno delovanje hladilnih napeljav.

COOL-FIT je:

 • edini cevni sistem s popolnoma predizoliranim programom (cevi in spojni elementi) in izoliranimi ventili (z vodo- in parotesnimi spoji),
 • edini oplaščeni (popolnoma zaščiteni) hladilni cevni sistem z najkrajšim inštalacijskim časom,
 • edini sistem, ki je serijsko brez kondenzacije (brez dodatne obdelave, oplaščevanja ipd.),
 • edini cevni sistem, katerega varjenje poteka brez znatnega toplotnega vpliva na okolico,
 • edini modularni cevni sistem z možnostjo naknadne preproste zamenjave, popravila ali razširitve brez uničevanja obstoječe inštalacije,
 • edini cevni sistem, ki zagotavlja popolno tesnost in zanesljivost tudi na dolgi rok.

Sistem je primeren tako za tekoče raztopine (glikol, brin, slanica) kot tudi za hladen zrak in je v uporabi za:

 • industrijsko hlajenje (hlajenje naprav med proizvodnjo),
 • ohlajevanje podatkovnih centrov in drugih na temperaturo občutljivih tehnoloških procesov,
 • hladilnice in obrate za proizvodnjo, obdelavo ali prezervacijo živil (hladilnice sadja in zelenjave, pivovarne in vinarne, mlekarne ipd.),
 • trgovske centre (hlajenje in zamrzovanje živil),
 • HAVC (prezračevanje in ventilacijo).

COOL-FIT 2.0

je v rabi za temperaturni režim od 0 °C do +50 °C (za notranje aplikacije)

COOL-FIT 4.0

Je primeren za temperaturni režim od -50 °C do +50 °C (tudi za zunanje aplikacije).

Primeri uporabe

Drugi izdelki

Želite pravo orodje za svoje potrebe?