domov | kontakt | struktura strani
Za vodovode Za plinovode Za industrijo Kanalizacija Drugi programi Pogosta vprašanja O podjetju
Zanimivosti
Zanimivosti

Polietilenske cevi so se izkazale kot prava izbira za različne cevovode


Priloga Finance z dne 12.9.2011

Zaradi različnih zahtev je treba izbrati pravilen tip cevovoda, upoštevati moramo namen, za katerega bo cevovod zgrajen, in tudi najlažji način gradnje

Cevovode lahko razvrščamo in delimo na različne načine. Najprej jih lahko delimo na plastične in kovinske, v tem prispevku pa se bomo omejili na plastične. Ti so odporni proti koroziji, čvrsti, žilavi, obenem pa jih je možno enostavno spajati na terenu.

Opis: http://beta1.finance-on.net/pics/cache_be/betaplast_DT.1315758862.jpg

Cevovodi za javno infrastrukturo so praviloma zakopani, zato morajo biti čvrsti, žilavi, odporni proti koroziji in predvsem enostavni za spajanje na terenu.

Pri nas delimo cevne sisteme na cevi za javno oskrbo (plinovod, vodovod in tlačna ali vakuumska kanalizacija), na cevne sisteme za industrijo in za hišne instalacije. Cevovodi za javno infrastrukturo so prvenstveno zakopani, zato mora biti material odporen proti koroziji, čvrst, žilav, sistem spajanja pa mora biti tako zanesljiv, da ga je lahko izvajati na terenu.

Vse te zahteve izpolnjuje polietilen (PE100), ki ga zanesljivo varimo in ga v plinskih napeljavah uporabljamo že več kot 30 let.

Cevovodi za industrijo so običajno vidni in morajo biti odporni proti različnim vrstam industrijske vode ali proti različnim (kemičnim) medijem, pomembni so tudi ventili in druge kontrolne armature, ki se morajo vključevati v te sisteme. Pomembno je tudi poznati temperaturo tekočine, ki jo transportiramo, ker se plastični cevovodi pri višjih temperaturah običajno omehčajo.

Nekateri cevovodi morajo biti prehrambno neoporečni ali bakteriološko čisti, saj se uporabljajo za sterilne tekočine. Zaradi različnih zahtev je že v projektu treba izbrati pravilen tip cevovoda, upoštevati namen, za katerega bo cevovod zgrajen, ter najlažji način gradnje (lepljenje, varjenje, mehansko spajanje) in popravljanja, razširjanja ter podobno.

Plinovodi

Transport mestnega plina po ceveh smo poznali že pred sto leti, ko so bili cevi in cevni elementi izdelani iz železa, zavarjeni ali vijačeni. S prihodom zemeljskega plina se je zanimanje za plin močno povečalo, železne cevi pa so se pokazale za nezanesljive, še posebno v mestih z veliko blodečih tokov, ki hitro razjedajo železno napeljavo.

Zato so se zgodaj razvili novi (plastični) materiali, ki so bili odpornejši proti koroziji in kemičnim medijem. Najprej je prišel na trg cevni sistem iz PVC, teh cevi so nekaj položili tudi v Ljubljani in jih postopoma zamenjujejo po 50 letih obratovanja.

Malo kasneje se je razvil polietilen ali poljudno alkaten, ki je veliko gibkejši od PVC in ga lahko varimo, zato je primernejši za polaganje v zemljo. Novi tipi polietilena so se hitro razvijali, temeljne značilnosti pa so še vedno enake: cevi iz polietilena so danes tako kakovostne, da dokazano lahko pričakujemo življenjsko dobo najmanj 100 let.

Najpogostejši tip PE100 je standardiziran za tlake do 10 barov plina in 16 barov vode. Za to tlačno stopnjo so na voljo tudi vsi cevni elementi, tako da je izvedba tudi v praksi hitra in ugodna. Cevovodi iz polietilena, ki se uporablja še danes, so najbolj preizkušeni ravno v zakopanih plinovodih.

Varnost cevovoda iz polietilena je zagotovljena s standardi, ki določajo dimenzije cevi, postopke spajanja in preizkušanja. Proizvajalci cevi in cevnih elementov potrdijo skladnost dobavljenih elementov s standardi, lahko pa se zahteva tudi potrdilo o preizkusu v pooblaščenem laboratoriju. Pomembno pa je tudi šolanje varilcev, ki morajo znanje redno osveževati in ga potrjevati na strokovnih izpitih.

Kakovost varjenja pomaga nadzirati avtomatizirana varilna oprema, ki je opremljena z računalniško podporo in si vse parametre varjenja shranjuje v spominsko enoto. V plinskih napeljavah je po standardu varnostni faktor odvisen tudi od potresne in prometne ogroženosti, zato se v gosto naseljenih območjih tlak plina v napeljavi ustrezno znižuje, v redko naseljenih območjih pa je višji.

Kakovost polietilenskih cevovodov za plin je tako dobra, da se danes v svetu za gradnjo distribucijskih omrežij do 10 barov ne uporablja noben drug material, še posebno na območjih, ki so najbolj potresno ogrožena. Japonska je denimo po potresu v Kobeju uvedla popolno zamenjavo plinovodov iz železa s polietilenskimi.

Vodovodna tehnika je veliko bolj tradicionalna

Vodovodne napeljave so starejše od plinskih in zelo raznolike, včasih tudi že grozljivo zastarele in dotrajane. V muzejih so shranjeni vzorci starih lesenih, kamnitih, keramičnih in svinčenih cevi, še vedno je v uporabi veliko starih keramičnih, litoželeznih, salonitnih in železnih cevi, starajo pa se tudi nekatere plastične cevi iz PVC in polietilena. Lahko rečemo, da je v Sloveniji obnova vodovodov prepočasna, saj tudi v bolje vzdrževanih vodovodnih omrežjih puščanje vode presega 30 odstotkov, marsikje pa steče v zemljo več kot polovica zajete pitne vode.

Smiselno bi bilo, da bi v vodovodnih sistemih, tako kot v plinskih in kanalizacijskih, hitreje sledili svetovnim težnjam, ki kažejo, da je material prihodnosti tudi v vodovodu polietilen.

Cevovodi so homogeno zavarjeni, imajo gladke notranje stene, so čisti in nimajo usedlin. Polega tega je ogljični odtis metra cevi iz polietilena 20-krat manjši od metra cevi iz železa ali duktila, pa čeprav je polietilen izdelan iz fosilnih goriv.

Sodobne cevi iz polietilena, ki izpolnjujejo veljavne evropske standarde, se danes izdelujejo tudi v Sloveniji, zato je smiselno več truda pri načrtovanju usmeriti na to področje, saj so ti sistemi cenovno konkurenčni in tehnično odlični.

Pri izvedbi novih cevovodov je smiselno spajanje z varjenjem, tako dobimo popolnoma tesno napeljavo. Zaradi majhne teže je tudi polaganje cevovoda iz polietilena enostavno, ob upoštevanju navodil proizvajalcev pa dosežemo dolgo življenjsko dobo.

Spajanje cevi iz polietilena

Cevi iz polietilena spajamo z varjenjem ali mehanskimi spojkami. Veliko bolj kakovosten je varjen spoj, ki ga lahko izvedemo pri novi napeljavi ali tam, kjer ni prisotnosti vode. Pri novi napeljavi je običajen postopek varjenje, tudi pri izdelavi odcepov za hišne priključke. Če pa želimo odpraviti napako pri delujočem vodovodu, moramo uporabiti eno od spojk za mehansko spajanje ali popravljanje.

Tudi pri prehodih z ene vrste cevi na drugo zunanje dimenzije cevi niso enake, zato obstaja več tipov univerzalnih spojk, ki zatesnijo cevi tako, da pritisnejo gumijasto manšeto ali okroglo tesnilo na zunanjo površino cevi, tudi če so te različnih dimenzij. Specializirane trgovine za vodovodno opremo danes že redno dobavljajo omenjeno opremo, zato so mogoče tudi hitre intervencije pri nujnih popravilih.

Cevi iz polietilena spajamo z varjenjem ali mehanskimi spojkami. Veliko bolj kakovosten je varjen spoj, ki ga lahko izvedemo pri novi napeljavi ali tam, kjer ni prisotnosti vode. Pri novi napeljavi je običajen postopek varjenje, tudi pri izdelavi odcepov za hišne priključke. Če pa želimo odpraviti napako pri delujočem vodovodu, moramo uporabiti eno od spojk za mehansko spajanje ali popravljanje.

Tudi pri prehodih z ene vrste cevi na drugo zunanje dimenzije cevi niso enake, zato obstaja več tipov univerzalnih spojk, ki zatesnijo cevi tako, da pritisnejo gumijasto manšeto ali okroglo tesnilo na zunanjo površino cevi, tudi če so te različnih dimenzij. Specializirane trgovine za vodovodno opremo danes že redno dobavljajo omenjeno opremo, zato so mogoče tudi hitre intervencije pri nujnih popravilih.

Varjenje je najbolj kakovosten način spajanja polietilenskih cevi. Poznamo več postopkov varjenja, najpogostejša sta čelni in elektrofuzijski. Pri prvem se obe čeli cevi poravnata, pogrejeta in stisneta skupaj v posebni pripravi. Drugi postopek pa je avtomatiziran, varjenje se izvede s pomočjo elektrovarilnih obojk, ki imajo vgrajeno grelno žico. Polietilen se topi od temperature 190 stopinj Celzija naprej, pri tej temperaturi je treba dele cevovoda nekaj časa segrevati, nato pa ohladiti v mirovanju, da se masa spet strdi.

Pri varilnih postopkih sta pomembna dejavnika kakovostna varilna oprema in šolanje varilcev. Šolanje izvajamo proizvajalci in zastopniki ter od države pooblaščene ustanove, ki organizirajo preverjanje znanja. Naša naloga je tudi svetovanje in pomoč na terenu, kjer pomagamo odpravljati težave. Statistika defektov dokazuje, da je obratovanje polietilenskih cevnih sistemov veliko zanesljivejše od drugih, je pa še treba širiti znanje o novih materialih med gradbeniško stroko, ki mora razumeti, kakšno ravnanje plastične cevi zahtevajo, da bi dosegle dolgo dobo trajanja.

Industrijski cevovodi

Kakovost cevovodov iz PVC-U je zelo odvisna od načina proizvodnje, v kateri je skritega veliko razvojnega dela. Prvi kompletni cevovod iz PVC-U je prišel na trg že pred 55 leti iz proizvodnje Georg Fischer +GF+. Zato je napeljava iz PVC-U še vedno najbolj prodajani cevni sistem za industrijo. PVC-U se najpogosteje uporablja za transport vode. Tipov tehnološke vode je ogromno, vse pa so običajno kemično obdelane, mehke in zato močno agresivne. Kakovostna napeljava iz PVC-U je enostavna za izvedbo, spaja se z lepljenjem, ima zelo tanko steno in prenese tlake do 16 barov.

PVC-U ima izredno kemično odpornost, zato je primeren tudi pri različnih kemikalijah in do temperature 60 stopinj Celzija, pri višjih temperaturah pa je treba poseči po polipropilenu (PP) ali PVDF, ki sta odporna do temperature 90 oziroma 120 stopinj Celzija. Ti materiali se spajajo z različnimi postopki varjenja, odvisno od dimenzije cevi ali primernosti za posamezen medij. Vsekakor je ena temeljnih nalog prodajalca industrijskih cevovodov svetovanje projektantu in izvajalcu pri izbiri pravega sistema. Proizvajalec, ki ga zastopamo, nam zagotavlja vso tehnično podporo, da lahko pravočasno posredujemo prave informacije in ne pride do defektov.

Popravila cevovodov so vedno zahtevna

Veliko teže je popraviti napako kot narediti novo napeljavo. Pri zakopanih cevovodih je zelo težko locirati mesto puščanja, zato obstajajo pri vodovodih posebni postopki merjenja in prisluškovanja. V plinovodih se lahko poveča doziranje smrdljivega plina, da se čim hitreje ugotovi mesto puščanja. Pri odprtih napeljavah v industriji je odkrivanje puščanja najlažje.

Najprej je treba zagotoviti, da med popravilom ne pride do iztekanja plina, vode ali drugega medija. Cevarska tehnologija ima na razpolago posebne priprave za hitro zapiranje pretoka, še posebno za nevarne pline. Pri vodovodu je nevarnost manjša, škode zaradi izlitja pa so vseeno lahko velike. Pri odprtih napeljavah je največ- ja nevarnost poškodovanje delavcev z agresivno tekočino, ki izteka.

Postopek popravila se določi, ko odkrijemo vzrok puščanja. Pri plastičnih cevovodih so najpogostejši vzroki poškodbe gradbena dela med gradnjo cevovoda ali po njej, v industrijskih cevovodih pa lahko pride do pregrevanja zaradi različnih vzrokov, pokanja zaradi vibracij, utrujenosti materiala zaradi mehanskih ali kemičnih vzrokov in podobno. Pogosto se poškodovani kos cevi izreže in zamenja z novim.

Spajanje novega kosa cevi s staro se lahko izvede z elektrovarilnimi postopki, najpogosteje pa z mehanskimi objemkami, ki so izdelane posebej za postopek popravila. Če je časa dovolj, se opravi potrebna sanacija, ki mora odpraviti vzrok defekta, kadar pa je popravilo tako nujno, da ni dovolj časa za sanacijo, se običajno poskrbi samo za to, da zapremo iztekanje, potem pa se strokovnjaki odločijo, kako korektno sanirati defekt.

Branimir Tomanič, Betaplast , d. o. o.

 

 

Študija o staranju PE 100

PE 100 z lahkoto zdrži 100 let obratovanja


Prinašamo vam študijo o novih dognanjih glede staranja PE100, ki jo je objavil gospod Andre Scheelen, tehnični direktor v Centralnem laboratoriju Solvay Polyolefines Europe.

Gospod Scheelen je posodobil metodo extrapoliranja regresijske krivulje (SEM) po ISO 9080 s katero izračunavamo staranje materialov.

Ker se pri vseh tipih polietilena ELTEX PE100 ne pojavlja takozvano koleno v regresijski krivulji, lahko pri tem materialu ekstrapoliramo staranje do 100 let. Ta študija potrjuje, da ima PE100 dejansko pričakovano življensko dobo 100 let.

 

 

  Za več informacij o tem, kako vam lahko pomagamo, nas kontaktirajte.
Natisni Natisni  |  Na vrh Na vrh
Kaj vam nudimo? Dobro je vedeti Področja  uporabe Tipi materialov Študije primerov Za projektante Video  prezentacija
Kaj vam nudimo? Dobro je vedeti Področja uporabe Tipi materialov Študije primerov Za projektante Video  prezentacija
Kaj vam nudimo? Dobro je vedeti Področja uporabe Tipi materialov Študije primerov Za projektante Video  prezentacija
Spojke Serto Specialne spojke  Straub Orodja Orbitalum Kemične črpalke Zasuni za  vodovode Bazenska tehnika Tehnike spajanja Specialna orodja  za pripravo PE cevi Merus obroč za  pripravo vode
Predstavitev Reference Lokacija Kontakt
Tlačna  kanalizacija Vakuumska  kanalizacija