domov | kontakt | struktura strani
Za vodovode Za plinovode Za industrijo Kanalizacija Drugi programi Pogosta vprašanja O podjetju
Pogosta vprašanja
Pogosta vprašanja

Imate vprašanje? Mi poznamo odgovor!

1. Ali se lahko zanesemo na plastično inštalacijo?

Pri izbiri cevovoda je treba upoštevati pogoje delovanje in namen uporabe. Prvi celoviti plastični cevni sistemi, ki jih je izdelala tovarna +GF+ so zdaj stari že nekaj čez 50 let. Izdelani so bili iz PVC-U, spojeni z lepljenjem. Vsi cevni elementi in ventili so bili iz PVC-U (trdi PVC) in so se uporabljali za transport vode (pitne in mehčane) in različnih kemičnih medijev. Ta vrsta cevovoda se tudi danes zelo pogosto uporablja v napeljavah za surovo in mehčano vodo in za različne kemične medije. Zelo pogosto ga vidimo pri velikih vodnih filtrih, še posebej v strojnicah plavalnih bazenov.

2. Zakaj pa ne bi izbrali kovinskega cevovoda?

Največja prednost vseh vrst plastičnih cevovodov je ta, da ne korodirajo. Vsi kovinski materiali so izpostavljeni koroziji, ki najeda cevi znotraj, ali z zunanje strani. Vzroki za korozijo so različni, kemični ali električni vplivi okolja. Praktično vsi plastični materiali so odporni proti večini vrst korozije, zato so še posebej primerni tam, kjer vemo, da kovinske cevi držijo le kratek čas.

3. Vpliv vodnega kamna na cevi iz plastike?

V Sloveniji je pitna voda zelo trda, zato izloča veliko vodnega kamna, ki se nalaga na stene cevi in zmanjšuje svetlobo cevi in ovira pretok. Znani so primeri, ko je vodni kamen z leti skoraj popolnoma zamašil kovinsko vodovodno cev. Plastične cevi so zelo gladke, zato se vodni kamen ne more nabirati na stenah in s tem ta pogosti problem odpade. Seveda pa je treba izbrati tudi kvalitetno armaturo, ki je zaščitena proti vodnemu kamnu.

4. Ali je kvaliteta vode boljša v plastičnih ceveh?

Cevi in spojni elementi za pitno vodo morajo imeti ustrezne ateste oziroma potrdila o ustreznosti. Cevovodi iz današnjih tipov polietilena so izredno kvalitetni in popolnoma nevtralni, zato ohranjajo kvaliteto vode na ta način, da se iz njih ne lužijo nobene tuje snovi, da se na stene ne more nabirati vodni kamen, ter da ne rjavijo. Za notranjo instalacijo se danes uporablja cela vrsta različnih vrst plastičnih cevovodov, ki izpolnjujejo tehnične predpise za instalacijo za pitno vodo. V zunanjih vodovodih gre razvoj v smer vse večje uporabe polietilenskih cevovodov.

5. Ali lahko plastični cevovod poči?

Cevovodi iz plastike so načrtovani tako, da imajo predpisan varnostni faktor, ki zagotavlja varno obratovanje za dobo 25 ali 50 let. Večina tlačnih cevovodov je izdelana za pritisk 16 barov, največje dovoljene temperature pa so lahko 60°C, ali tudi več, odvisno od materiala. V vsakem primeru vam lahko že pri nabavi svetujemo, kateri tip cevovoda bi bilo najbolje vgraditi.

6. Ali spoji tudi popustijo?

Montaža cevovoda mora biti izvedena kvalitetno, po varjenju ali lepljenju pa se izvede tlačni preskus. Z ustreznim lepljenjem, ali varjenjem dosežemo homogene spoje, ki so še bolj trdni od same cevi. V tovarni in v pooblaščenih laboratorijih redno preizkušajo kvaliteto cevi in seveda tudi spojnih elementov. Pri pregledu vzorcev se vedno izkaže, da so spojena mesta trdnejša od cevi. Če damo vzorec pod povišani tlak in temperaturo, vedno najprej popusti cev.

7. Kdo mi lahko izvede vodovodni ali plinski priključek do hiše?

Za montažo priporočamo izkušene in atestirane varilce. Šolanje varilcev je del naše aktivnosti.

 

  Za več informacij o tem, kako vam lahko pomagamo, nas kontaktirajte.
Natisni Natisni  |  Na vrh Na vrh
Kaj vam nudimo? Dobro je vedeti Področja  uporabe Tipi materialov Študije primerov Za projektante Video  prezentacija
Kaj vam nudimo? Dobro je vedeti Področja uporabe Tipi materialov Študije primerov Za projektante Video  prezentacija
Kaj vam nudimo? Dobro je vedeti Področja uporabe Tipi materialov Študije primerov Za projektante Video  prezentacija
Spojke Serto Specialne spojke  Straub Orodja Orbitalum Kemične črpalke Zasuni za  vodovode Bazenska tehnika Tehnike spajanja Specialna orodja  za pripravo PE cevi Merus obroč za  pripravo vode
Predstavitev Reference Lokacija Kontakt
Tlačna  kanalizacija Vakuumska  kanalizacija